Project

General

Profile

Tagi nagłówka części/księgi

Tagiem tym oznaczamy poszczególne większe części utworu: księgi, części, pieśni a także tomy.

<naglowek_czesc> nagłówek-części-lub-księgi </naglowek_czesc>

Fragmenty tekstu rozpoczynające się od tego elementu należy uwzględnić przy konstruowaniu spisu treści.

przykład:

 <utwor>
 <liryka_l>
 <autor_utworu>Juliusz Słowacki</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Beniowski</nazwa_utworu>

 <naglowek_czesc>PIEŚŃ I</naglowek_czesc>

 <strofa>
 Za panowania króla Stanisława/
 <wers_wciety>Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu,</wers_wciety>/
 Wysoko potem go wyniosła sława;/
 <wers_wciety>Szczęścia miał mało w życiu, więcej bolu;</wers_wciety>/
 Albowiem była to epoka krwawa,/
 <wers_wciety>I kraj był cały na rumaku, w polu;</wers_wciety>/
 Łany, ogrody leżały odłogiem,/
 Zaraza stała u domu za progiem.
 </strofa> ...