Project

General

Profile

Tagi obejmujące długi cytat wierszowany

Wtrącony w akapit tekstu napisanego prozą, może to być treść piosenki, modlitwy, wiersza itp.

<poezja_cyt><strofa> blok-strof-długiego-cytatu-wierszem </strofa></poezja_cyt>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <poezja_cyt>
  <strofa>
  Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną/
  Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych...
  </strofa>
  </poezja_cyt>...