Project

General

Profile

Tagi obejmujące frazy w językach innych niż polski

Styl ten stosuje się także do fraz objaśnianych i definiowanych (zwłaszcza: główny składnik członu objaśnianego/definiowanego w przypisie słownikowym - definiendum).

<slowo_obce> fraza-obca-lub-objaśniana </slowo_obce>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <akap>Na czwarty dzień przywiózł mu stójka z osłowickiej apteki <slowo_obce>diachylum</slowo_obce>; Zołzikiewicz  rozsmarował na płatek, przyłożył
  i --- co za cudowne skutki tego <slowo_obce>medicamentum</slowo_obce>! --- prawie jednocześnie wykrzyknął:</akap>...

UWAGA! W przypadku tytułów dzieł pisanych w oryginale w języku obcym stosujemy tag <tytul_dziela>, np. <tytul_dziela>Die Leiden des jungen Werther</tytul_dziela>.