Project

General

Profile

Tagi obejmujące strofę utworu poetyckiegodramatu

W dramacie mogą występować w obrębie kwestii.

<strofa> wersy-strofy </strofa>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <liryka_l>
 <autor_utworu>Mikołaj Sęp Szarzyński</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Do Zosie</nazwa_utworu>

 <strofa>Będę się zawsze dziwował twojej pikności:/
 Nie szkodzi wiernej dalekość miłości;/
 Bo, gdzie ciałem nie mogę być, tam myślą będę,/
 A pierwej siebie, niż ciebie zabędę;/
 A dotąd się serce me smęcić nie przestanie,/
 Aż cię oglądam, me wdzięczne kochanie.
 </strofa>

 </liryka_l>
 </utwor>