Project

General

Profile

Tagi obejmujące wersy akapitowe wcięte i mocno wcięte

Tagi obejmujące wers rozpoczynający się wcięciem akapitowym

<wers_akap> wers-z-wcięciem-akapitowym </wers_akap>

Tagi obejmujące wers mocno wcięty (w strofie)

<wers_wcięty typ="1"> wers-mocno-wcięty </wers_wciety>

Inne warianty:

<wers_wciety typ="2"> wers-mocno-wcięty </wers_wciety>

<wers_wciety typ="3"> wers-mocno-wcięty </wers_wciety>

itd. Dopuszczalne są wartości z przedziału 1-6. Zmiana wartości o 1 oznacza zwiększenie wcięcia o 1 firet (jest to jednostka typograficzna, której szerokość jest równa stopniowi pisma).

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <liryka_l>
 <autor_utworu>Julisz Słowacki</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Anioł ognisty --- mój anioł lewy...</nazwa_utworu>
 <strofa>Anioł ognisty --- mój anioł lewy/

 <wers_wciety typ="2">Poruszył dawną miłości strunę.</wers_wciety>/

 Z tobą! o! z tobą, gdzie białe mewy,/

 <wers_wciety typ="2">Z tobą w podśnieżną sybirską trunę,</wers_wciety>/

 Gdzie wiatry wyją tak jak hyjeny,/
 Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny.
 </strofa>...