Project

General

Profile

Tagi obejmujące wyróżnienie autorskie

Wyróżnienia mogą pochodzić od autora lub redaktora.

<wyroznienie> fraza-wyróżniona </wyroznienie>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <naglowek_czesc>I</naglowek_czesc>
  <strofa>
  Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie/
  Niedocieczonego wątku --- ---/
  --- Pełne jak mit,/
  Blade jak świt,/
  --- Gdy życia koniec szepce do początku:/

  <wyroznienie>,,Nie stargam cię ja --- nie! --- Ja, u-wydatnię</wyroznienie>!..." 
  </strofa>...

UWAGA! Podczas edycji na Platformie Redakcyjnej fragmenty oznakowane tagiem <wyroznienie> widoczne są jako tekst wyświetlany kursywą o zwiększonym odstępie międzyznakowym, co skłania do znakowania tym tagiem wszystkich miejsc źródła złożonych kursywą, które nie są słowami obcymi ani nazwami dzieł. Należy zwrócić szczególną uwagę, że <wyroznienie> w XML WL nie jest zastępnikiem kursywy. W szczególności w formacie fb2 odpowiada znacznikowi <strong>, standardowo wyświetlanemu jako pogrubienie.

UWAGA! Nazwy statków zapisujemy bez kursywy (bez żadnego tagu) oraz bez cudzysłowu, za to zawsze wielką literą, np. Nautilus.