Project

General

Profile

Utwory na Dzień Domeny Publicznej 2014

we wniosku:

tłumaczenia Anieli Zagórskiej zmarłej w 1943 (min. : Joseph Conrad „Jądro ciemności”),
Henrik Pontoppidan (duński pisarz, noblista) „Czerwona czapeczka”,

Ignacy Fik (zm. 1942)
Kłamstwa lustra (tomik wierszy)
Plakaty na murze (tomik wierszy0
Inne:
Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1918-1938
O żywą treść demokracji
Rodowód społeczny literatury polskiej
Wybór pism krytycznych