Project

General

Profile

WL XML

WL XML jest językiem stworzonym na potrzeby szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury. WL XML bazuje na języku XML. Jego podstawowym założeniem jest zachowanie informacji strukturalno-semantycznych dotyczących utworu, reprezentowanych w tradycyjnym wydaniu papierowym głównie przez formę jego składu i łamania. Elementy te podczas cyfryzacji ulegają zatarciu.

Język WL XML jest zaawansowanym rozwiązaniem umożliwiającym automatyczne generowanie składu oraz narzędziem wymiany informacji - zapewniającym możliwość konwersji do większości formatów danych tekstowych.

Użycie języka polega na otagowaniu tekstu utworu znacznikami języka WL XML. Jego uzupełnieniem jest zbiór metadanych (informacji bibliograficznej) reprezentowany w międzynarodowym standardzie Dublin Core.

Źródło: Dariusz Gałecki, Biblioteka internetowa Wolne Lektury po pierwszym etapie rozbudowy, Warszawa 2008