Project

General

Profile

Walka klas

Hasło ściśle związane z nastrojami rewolucyjnymi, a historycznie - z walką robotników o prawa pracownicze i zmianę stosunków własności.