Project

General

Profile

Warunki korzystania z serwisu

Naszą intencją jest, by wszystkie teksty lektur wraz z opracowaniem redakcyjnym, przypisami oraz kodem xml można było wykorzystywać bez restrykcji prawa autorskiego (tzw. domena publiczna). To oznacza, że materiały te można w sposób wolny używać, rozwijać, powielać i dystrybuować, za darmo albo za opłatą, bez żadnych dodatkowych warunków. Ponieważ polskie prawo nie reguluje statusu materiałów wyjętych spod restrykcji prawa autorskiego przez dysponentów ich praw, równolegle cały wkład pracy w przygotowanie tych tekstów udostępniamy na zasadach wolnej, niecopyleftowej licencji CC Uznanie Autorstwa, by mogły z nich korzystać te osoby i instytucje, którym ścisłe określenie warunków jest niezbędne.

Kod serwisu Wolne Lektury zamierzamy opublikować jako wolne oprogramowanie na wolnej, copyleftowej licencji Affero GPL. Jeśli jesteś zainteresowany/a dostępem i wykorzystaniem tego kodu już teraz, skontaktuj się z nami: .

Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Nowoczesna Polska. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanego w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji. Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.