Project

General

Profile

Cykl życia utworu na Platformie Redakcyjnej

1. Odbiór utworu z ftp-a Biblioteki Narodowej i zamieszczenie plików na serwerze fundacyjnym
[koordynator projektu]

2. Określenie zadań i założenie ticketów na Redminie
[koordynator projektu]

3. Wgranie/transfer plików txt/jpg na platformę – z serwera, z wiki, z komputera
[redaktorka techniczna]

4. Autokorekta wersji bibliotecznej
+ wprowadzenie kodowania symbolicznego oraz dostosowanie tekstu do standardów obowiązujących w wydawnictwie WL
+ przygotowywanie wersji do otagowania
+ stworzenie Dublin Core (wersja 0.0)
[redaktor techniczny lub wolontariuszki]

5. Otagowanie utworu
+ sprawdzenie poprawności otagowania (przejrzenie całości pod tym kątem)
+ opisanie problematycznych miejsc w tagach <uwaga> do wiadomości redaktora merytorycznego i innych osób pracujących nad utworem (wersja 0.1)
[redaktor techniczny, wolontariuszki]

6. Przygotowanie wydruków - opcjonalnie
[redaktor techniczny, wolontariuszki]

7. Korekta tekstu z jpg-ami ( wersja 0.2)
+ porównanie podejrzanych miejsc z innymi wydaniami i ew. wskazanie błędów źródła (notatka o nich)
+ sprawdzenie korekty (przejrzenie całości tekstu pod tym kątem)
+ opisanie problematycznych miejsc w tagach <uwaga> do wiadomości redaktora technicznego
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]

8. Redakcja (uzgodnienie ze standardami WL) i sprawdzenie przypisów źródła, czyli redaktorskich (wersja 0.3), jeśli pojawiają się w tekście.
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]

9. Uwspółcześnienia (wersja 0.4), jeśli pojawiają się w tekście.
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]
+ notatka redaktorska o dokonanych zmianach
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]
Możliwość publikacji pierwszej wersji stabilnej w serwisie Wolne Lektury.

opcjonalnie:
9.1 Dodanie przypisów edytorskich (wersja 0.5), druga wersja stabilna.
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]
+ sprawdzenie pod kątem zgodności przypisów ze standardami WL
9.2 Dodanie motywów (wersja 0.6), trzecia wersja stabilna.

10. Sprawdzenie całościowe i ostateczna redakcja merytoryczna tekstu (zatwierdzenie zmian – jeśli podczas ostatecznej redakcji zostały jeszcze dokonane jakieś zmiany)
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]

11. Sprawdzenie tekstu ze źródłem, ostateczna redakcja techniczna utworu, wycięcie wszystkich tagów <uwaga>, (wersja 1.0)
[redaktor techniczny]

12. Stworzenie technicznej notatki redaktorskiej, utworzenie pliku txt
[redaktor techniczny]

13. Publikacja utworu na stronie WL
[redaktor techniczny]

14.lub 9.1. Dodanie przypisów (wersja 0.5)
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]
+ sprawdzenie całości pod kątem zgodności przypisów ze standardami WL itp.
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]

15.lub 9.2. Dodanie motywów (wersja 0.6)
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]
+ sprawdzenie całości pod kątem pięknych motywów (czy mają sens, nie są ustawione za gęsto i ładnie się wyświetlają w html itd.)
[redaktor merytoryczny, wolontariuszki]

16. lub 11-12 Sprawdzenie tekstu ze źródłem, ostateczna redakcja techniczna utworu, wycięcie wszystkich tagów <uwaga>, (wersja 1.0), stworzenie technicznej notatki redaktorskiej, utworzenie pliku txt [redaktor techniczny]

17.lub 13 Publikacja utworu na stronie WL [redaktor techniczny]
Trzecia wersja stabilna.

Wersjonowanie plików w skrócie

0.0 - autokorekta wersji bibliotecznej, wprowadzenie kodowania symbolicznego oraz dostosowanie tekstu do zasad interpunkcyjnych obowiązujących w wydawnictwie WL, przygotowywanie wersji do otagowania, stworzenie Dublin Core.

0.1 - otagowanie utworu, sprawdzenie poprawności otagowania (przejrzenie całości pod tym kątem), opisanie problematycznych miejsc w tagach <uwaga> do wiadomości redaktora merytorycznego i innych osób pracujących nad utworem.

0.2 - korekta tekstu z jpg-ami, porównanie podejrzanych miejsc z innymi wydaniami i ew. wskazanie błędów źródła (notatka o nich), sprawdzenie korekty (przejrzenie całości tekstu pod tym kątem), ew. propozycje przypisów i motywów na marginesach wydruków, opisanie problematycznych miejsc w tagach uwaga do wiadomości redaktora technicznego.

0.2+ - uwspółcześnienia w dawnych wydaniach tłumaczeń, w których pomijany jest aspekt zgodności ze źródłem.

0.3 - redakcja (uzgodnienie ze standardami WL) i sprawdzenie przypisów źródła

0.4 - uwspółcześnienia, notatka redaktorska o dokonanych zmianach

0.5 - dodanie przypisów edytorskich, sprawdzenie pod kątem zgodności przypisów ze standardami WL

0.6 - dodanie motywów

Sprawdzenie całościowe i ostateczna redakcja merytoryczna tekstu.

1.0 - sprawdzenie tekstu ze źródłem, ostateczna redakcja techniczna utworu, wycięcie wszystkich tagów <uwaga>, opublikowanie utworu

1.1 - wersja z drobnymi zmianami natury technicznej ewentualnie dodanie przypisów i motywów

2.0 - nowe wydanie po kolejnej redakcji merytorycznej, koniecznej do przeprowadzenia z powodu wielu zmian wprowadzonych przez wolontariuszy