Project

General

Profile

Wierność

Wierność jest jedną z cnót pozwalających wypełnić obowiązek (tak wobec rodziny, jak ojczyzny). Jest też jedną z cech, których oczekuje się z jednaj strony od żołnierzy, zaś z drugiej od sług.