Project

General

Profile

Wikipedia

Wolne Lektury to projekt biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zasoby w otwartym Internecie. Utworzony w 2007, gromadzi lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a które dostępne są w domenie publicznej. Współtworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową i przy patronacie ze strony MEN-u oraz MKiDN-u. Na początku marca 2009 liczba unikatowych użytkowników serwisu osiągnęła 100 tysięcy na miesiąc.

Wikipedia