Project

General

Profile

Wina

Motyw przewinienia może być przedstawiany w dwojaki sposób: jako poczucie moralnej odpowiedzialności bohatera za swój czyn (odczuwanie winy) albo odbieranie owego czynu jako karygodny przez otoczenie (zarzucanie komuś winy). Winny czuje się np. Winicjusz, który - kierowany pożądaniem i samolubstwem - naraża Ligię na zerwanie kontaktu z rodziną i niebezpieczeństwo (Quo vadis).