Project

General

Profile

Wojna pokoleń

Utarte określenie na waśnie między rodzicami (ojcem i/lub matką) a dziećmi. Niekiedy mogą przybierać formy dramatyczne, najczęściej jednak konflikt sprowadza się do kłótni, podczas których dzieci starają się wywalczyć dla siebie wolność w zakresie decydowania o własnym stylu życia oraz o swej drodze do dorosłości. Na innej płaszczyźnie można mówić o wojnie pokoleń, gdy dochodzi do konfrontacji dwóch generacji literackich czy politycznych, które różni światopogląd, systemem wyznawanych i promowanych wartości itp.