Project

General

Profile

Wydania "nietwórcze"

Elementy dodane do wydawanego utworu, który znalazł się już w domenie publicznej mogą same nie stanowić utworu. Będzie tak w sytuacji, gdy nie można w nich odnaleźć przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze (może być tak, że część takich elementów stanowi utwory - np. wstęp, a część nie - np. korekta archaicznej pisowni). Ochrona takich nietwórczych elementów wydania trwa "tylko" przez 30 lat od daty publikacji.