Project

General

Profile

Wydania "twórcze"

Wydanie utworu, do którego prawa wygasły może być samo utworem lub zawierać utwory (np. wstęp). Może ono być opracowaniem (np. tłumaczenie) lub też utworem zbiorowym (np. dzieła zebrane danego twórcy). Będzie ono wtedy utworem "wieloosobowym" opisanym wyżej. We wszystkich powyższych przypadkach wydanie objęte jest ochroną 70 lat p.m.a. (patrz wyżej uwagi na temat czasu ochrony utworów "wieloosobowych", a także uwagi na temat wyodrębniania elementów należących do domeny publicznej).