Project

General

Profile

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne (ang. regular expressions, w skrócie regex lub regexp) - wzorce, które opisują łańcuchy symboli, używane w redakcji technicznej Wolnych Lektur:

Najlepiej wykonywać na dużych plikach. W przypadku wyrażeń regularnych trzeba zawsze zaznaczyć: 'Regular expression' i 'Use placeholders' (w różnych edytorach jest różnie).

Interpunkcja symboliczna

 • `(\d)-+(\d)' na `\1--\2' ----> półpauzy symboliczne w przedziałach liczbowych
 • `(\s)-(\s)' na `\1---\2'----> dywizy w roli myślnika na pauzy
 • `^-(\s)' na `---\1' ----> jak wyżej na początkach wersów
 • `(\s)-$' na `\1---' ----> jak wyżej na końcach wersów
 • `(\s)"'; `(\s)„'; `(\s),,' na `\1,,'; `\1„' ----> cudzysłów otwierający prosty na symboliczny
 • `^"' ; `^„'; `^,,' na `,,' ----> jak wyżej na początkach wersów
 • `(<[^/]+>)"' ; '(<[^/]+>)„' na `\1,,' ----> jak wyżej po tagach otwierających

Inne przydatne stringi stosowane w zależności od stanu tekstu

 • `(\w|[.,;":?!->])\s+$' zamieniamy na: `\1' ----> usuwanie spacji na końcach wierszy
 • `P([a|e|r|t]>)' na `p\1' ----> tagi przyp. małymi literami (wymaga zaznaczenia 'case sensitive')
 • `\s(<p[a|e|r|t]>)' na `\1' ----> usuwa odstępy przed znacznikami przypisów
 • `\s(</p[a|e|r|t]>)' na `\1' ----> usuwa spacje na końcach przypisów
 • `(\w[^?!>.\]])(</p[a|e|r|t]>)' na `\1.\2' ----> kropka po tekście przypisu (wymaga uprzednio powyższego stringu); przypadki z końcowym `]' trzeba sprawdzić ręcznie
 • `..,(\s)' na `...\1' ----> jw.; albo z ręki: `..,' na `...'
 • `(<[^/]+>)\s' na `\1' ----> usuwa spacje po tagach otwierających
 • `(\/)?stara_nazwa>' na `\1nowa_nazwa> uniwersalna zamiana tagów
 • `[)]?<(\/)?didaskalia>[(]?' na `<\1didaskalia>' likwidacja nawiasów w didaskaliach
 • `(\w)-\s' na `\1' ----> [zaznaczone - use space... + reg. ex.] ----> myślnik i spacja do likwidacji, które zostały po przepuszczeniu przez program Johna; to efekt dzielenia wyrazów w źródle

W dramacie

 • `([\w.,;":?!-/»/«/)/)]|</p[a|e|r|t]>|</motyw>|</wers_akap>|</wers_cd>|</wers_wciety>|<end .+ />)$' na `\1/' 
  string do wstawiania znacznikow konca wersu (/); ma on sens tylko wtedy, jesli jego uzycie nastapi po wstawieniu wszystkich innych tagow; stosowany także w utworach poetyckich; w dramatach nie należy od początku zaznaczać "replace all", bo na początku będzie wskazywał złe miejsca (lista osób), dlatego też wymaga również zaznaczenia 'Prompt on replace' [wszystko zaznaczone]
 • ^AKT(\s\w*)$' na `<naglowek_akt>AKT\1</naglowek_akt>'
  automatyzacja wstawiania tagow aktow - wymaga case sensitive, regular ex i use
 • ^SCENA(\s\w*)$' na `<naglowek_scena>SCENA\1</naglowek_scena>'
  automatyzacja wstawiania tagow scen - wymaga case sensitive, regular ex i use
 • `^([A-ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ]{2}[A-ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ\s]+)$' na `<naglowek_osoba>\1</naglowek_osoba>'
  automatyzacja wstawiania tagow naglowkow kwestii; uwaga: musi byc wykonane po wstawieniu powyzszych naglowkow; bezwzglednie wymaga case sensitive, regular ex i use. ----> tylko te i bez cudzysłowów.

Usuwanie paginacji

([1|2|3|4|5|6|7|8|9|0]\s) na 'SPACJA' ----> reg. ex., case. sens., use. space.

Przydatne skróty klawiaturowe

Dotyczy Quanty plus ale może jest przydatne tez w innych programach.

Ctrl+z ----> cofa akcję; w Quancie niekiedy trzeba robić dwukrotnie, bo za pierwszym razem znika cały tekst

Ctrl+Shift+i ----> usuwa odstęp na początku wersu (można zaznaczać większe fragmenty tekstu; przydaje się do usunięcia odstępu w całym tekście podczas pierwszej korekty, kiedy tekst jest przepuszczony przez program Johna)

Ctrl+i ----> robi odstępy od początku wersu o wielkości taba

Ctrl+u ----> wielkie litery

Ctrl+Shift+u ----> małe litery