Project

General

Profile

Zło

W odróżnieniu czynów ocenianych jako złe pomagają takie tematy i motywy jak: grzech, wina, kara, czy wyrzuty sumienia. Jednakże w tekstach literackich pojawiają się również ogólniejsze wypowiedzi na temat samej istoty zła w perspektywie egzystencjalnej (por. motyw zbrodni), metafizycznej i moralnej (zob. też: szatan).