Project

General

Profile

Anioł » History » Version 6

« Previous - Version 6/7 (diff) - Next » - Current version
Aneta Rawska, 01/16/2013 11:56 AM


Anioł

Za pomocą tego motywu zaznaczamy fragmenty, w których pojawia się postać anioła, istoty kojarzonej z dobrem i pokorą wobec Boga, stojącej na przeciwnym biegunie systemu etycznego w stosunku do szatana (i pomniejszych diabłów). Istnieje jednak wiele utworów, w których pojawiają się osoby „przeanielone” (szczególnie w literaturze romantycznej, w której w ten sposób kreowane są najczęściej kobiety – przeciwieństwem będzie tu typ kobiety demonicznej). Motyw ten przydatny jest również do wskazywania rozmaitych wierzeń związanych z aniołami i przemyśleń na ich temat.