Project

General

Profile

Bóg

Sporo znajdziemy wypowiedzi na temat sposobu funkcjonowania w świecie różnych bogów, przeświadczeń o zakresie ich władzy, relacji łączących ich z ludźmi itd. Odnośne fragmenty zaznaczamy tym właśnie motywem, choć oczywiście sam termin pisany wielką literą i w lp, odnosi się przede wszystkim do religii monoteistycznych, a wśród nich --- w literaturze europejskiej --- najczęściej do chrześcijaństwa.