Project

General

Profile

Kondycja ludzka

Pogląd na kondycję ludzką jest to, innymi słowy, zapatrywanie na sposób istnienia człowieka w świecie - na naturę ludzką, na możliwości i ograniczenia określające egzystencję człowieka oraz finalne przeznaczenia jego bytu. Wśród takich czynników determinujących egzystencję najczęściej wymienia się los, Boga/bogów, determinizm historii, społeczne dziedzictwo, nieuchronność śmierci. Kondycja ludzka bywa oczywiście rozmaicie opisywana (w opracowywanych tekstach staramy się właśnie zaznaczać tym motywem różne ujęcia tematu), a sposób jej definiowania wskazuje na system wartości i idei, jakim kieruje się autor wypowiedzi na ten temat (tzn. nie zawsze autor tekstu).