Project

General

Profile

Bóg » History » Version 4

« Previous - Version 4/6 (diff) - Next » - Current version
Aneta Rawska, 01/16/2013 11:57 AM


Bóg

Sporo znajdziemy w naszej literaturze wypowiedzi na temat sposobu funkcjonowania w świecie różnych bogów, przeświadczeń o zakresie ich władzy, relacji łączących ich z ludźmi itd. Odnośne fragmenty zaznaczamy tym właśnie motywem, choć oczywiście jego nazwa pisana wielką literą i w lp, odnosi się przede wszystkim do religii monoteistycznych, a wśród nich najczęściej do chrześcijaństwa.