Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 21

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 12:40 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 21 Marta Niedziałkowska
Opracowane w 2014:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
6 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
7 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
8 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
9 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
10 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
11 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
12 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
13 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
14 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
15 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
16 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
17 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
18 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
19 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
20 21 Marta Niedziałkowska
21 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
22 19 Marta Niedziałkowska
23 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
24 19 Marta Niedziałkowska
25 17 Marta Niedziałkowska
[[Antyk]]
26 1 Marta Niedziałkowska
27 18 Marta Niedziałkowska
[[Staropolska]]
28 1 Marta Niedziałkowska
29 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
30 2 Marta Niedziałkowska
31 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
32 2 Marta Niedziałkowska
33 12 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
34 12 Marta Niedziałkowska
35 12 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
36 12 Marta Niedziałkowska
37 16 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
38 14 Marta Niedziałkowska
39 15 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
40 13 Marta Niedziałkowska
41 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]