Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 4

« Previous - Version 4/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:29 PM


Biblioteczka polonisty

Starożytność

Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba;
Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
Homer, Iliada
Homer, Odyseja
Wergiliusz, Eneida
Ajschylos,
Sofokles, Król Edyp
Eurypides, Medea
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów
Owidiusz, Metamorfozy
Platon, Uczta
Plutarch, Żywoty sławnych mężów

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Św. Augustyn, Wyznania

Średniowiecze

Kazania świętokrzyskie,
Kazania gnieźnieńskie,
przekłady Biblii
Anonim tzw. Gall, Kronika polska

Renesans

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
F. Kallimach,
M. Hussowski,
Paweł z Krosna,
J. Dantyszek,
A. Krzycki,
K. Janicjusz
J. Kochanowski
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
Ł. Górnicki,
P. Skarga,
S. Orzechowski,
M. Bielski,
J. Kochanowski
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
P. Skarga, Kazania sejmowe
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
Wybór mów staropolskich
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,

Barok

M. Sep Szarzynski
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
K. Opalinski, Satyry
J. Ch. Pasek, Pamietniki
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
S. H. Lubomirski, Ermida
S. Twardowski, K. Twardowski,
S. Grabowiecki,
D. Naborowski,
S. H. Lubomirski,
Ł. Baranowicz,
Z. Morsztyn,
Ł. Opalinski,
W. Kochowski,
K. Miaskowski,
T. Prokopowicz,
J. Gawinski
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III

Literatura powszechna

F. Petrarca, Sonety,
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
Piesn o Rolandzie
Dzieje Tristana i Izoldy
F. Villon, Wielki testament
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
Dante Alighieri, Boska komedia
J. Milton, Raj utracony
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec
M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy
W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej
J. B. Racine, Fedra
Ludovico Ariosto, Orland szalony
Niccolo Machiavelli, Książe
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel
Michel de Montaigne, Próby
Tomasz Morus, Utopia
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
William Szekspir, Sonety
Giambattista Marino, Adon
Blaise Pascal, Myśli
René Descartes, Rozprawa o metodzie
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
M. de La Fayette, Ksiena de Clèves
Pedro Calderon Barca, Życie snem,