Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 27

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:03 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 21 Marta Niedziałkowska
Opracowane w 2014:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
6 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
7 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
8 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
9 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
10 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
11 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
12 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
13 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
14 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
15 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
16 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
17 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
18 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
19 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
20 21 Marta Niedziałkowska
21 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
22 19 Marta Niedziałkowska
23 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
24 19 Marta Niedziałkowska
25 26 Marta Niedziałkowska
*Biblia*
26 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
27 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
28 23 Marta Niedziałkowska
29 26 Marta Niedziałkowska
*Antyk* - Biblioteczka antyczna: 
30 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
31 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
32 16 Marta Niedziałkowska
33 27 Marta Niedziałkowska
Staropolska
34 27 Marta Niedziałkowska
35 27 Marta Niedziałkowska
Kazania świętokrzyskie,
36 27 Marta Niedziałkowska
Kazania gnieźnieńskie,
37 27 Marta Niedziałkowska
przekłady Biblii
38 27 Marta Niedziałkowska
Anonim tzw. Gall, Kronika polska
39 27 Marta Niedziałkowska
Św. Augustyn, Wyznania
40 15 Marta Niedziałkowska
41 13 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
42 4 Marta Niedziałkowska
43 1 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
44 1 Marta Niedziałkowska
45 1 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
46 1 Marta Niedziałkowska
47 1 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
48 1 Marta Niedziałkowska
49 1 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
50 1 Marta Niedziałkowska
51 1 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
52 1 Marta Niedziałkowska
53 1 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]