Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 30

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:16 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 21 Marta Niedziałkowska
Opracowane w 2014:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
6 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
7 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
8 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
9 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
10 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
11 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
12 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
13 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
14 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
15 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
16 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
17 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
18 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
19 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
20 21 Marta Niedziałkowska
21 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
22 19 Marta Niedziałkowska
23 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
24 19 Marta Niedziałkowska
25 26 Marta Niedziałkowska
*Biblia*
26 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
27 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
28 23 Marta Niedziałkowska
29 26 Marta Niedziałkowska
*Antyk* - Biblioteczka antyczna: 
30 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
31 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
32 16 Marta Niedziałkowska
33 28 Marta Niedziałkowska
*Staropolska*
34 27 Marta Niedziałkowska
35 29 Marta Niedziałkowska
* Średniowiecze
36 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania świętokrzyskie,
37 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania gnieźnieńskie,
38 29 Marta Niedziałkowska
39 29 Marta Niedziałkowska
> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
40 29 Marta Niedziałkowska
> Św. Augustyn, Wyznania
41 29 Marta Niedziałkowska
42 29 Marta Niedziałkowska
> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. 
43 30 Marta Niedziałkowska
44 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
45 29 Marta Niedziałkowska
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
46 29 Marta Niedziałkowska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, 
47 29 Marta Niedziałkowska
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
48 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
49 29 Marta Niedziałkowska
> Pieśń Sandomierzanina, 
50 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
51 29 Marta Niedziałkowska
> Satyra na chytrych kmieciów
52 29 Marta Niedziałkowska
> Skarga umierającego
53 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
54 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz Słoty o chlebowym stole
55 30 Marta Niedziałkowska
56 29 Marta Niedziałkowska
> Polska poezja świecka XV wieku
57 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
58 29 Marta Niedziałkowska
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
59 29 Marta Niedziałkowska
> Raj duszny
60 29 Marta Niedziałkowska
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
61 29 Marta Niedziałkowska
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
62 29 Marta Niedziałkowska
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą
63 29 Marta Niedziałkowska
64 29 Marta Niedziałkowska
* Renesans
65 29 Marta Niedziałkowska
> 
66 29 Marta Niedziałkowska
67 29 Marta Niedziałkowska
* Barok
68 29 Marta Niedziałkowska
> 
69 15 Marta Niedziałkowska
70 13 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
71 4 Marta Niedziałkowska
72 1 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
73 1 Marta Niedziałkowska
74 1 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
75 1 Marta Niedziałkowska
76 1 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
77 1 Marta Niedziałkowska
78 1 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
79 1 Marta Niedziałkowska
80 1 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
81 1 Marta Niedziałkowska
82 1 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]