Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 33

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:27 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 33 Marta Niedziałkowska
{{toc}}
4 33 Marta Niedziałkowska
5 33 Marta Niedziałkowska
----
6 33 Marta Niedziałkowska
7 32 Marta Niedziałkowska
*Opracowane w 2014:*
8 1 Marta Niedziałkowska
9 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
10 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
11 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
12 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
13 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
14 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
15 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
16 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
17 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
18 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
19 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
20 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
21 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
22 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
23 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
24 21 Marta Niedziałkowska
25 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
26 19 Marta Niedziałkowska
27 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
28 19 Marta Niedziałkowska
29 26 Marta Niedziałkowska
*Biblia*
30 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
31 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
32 23 Marta Niedziałkowska
33 26 Marta Niedziałkowska
*Antyk* - Biblioteczka antyczna: 
34 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
35 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
36 16 Marta Niedziałkowska
37 28 Marta Niedziałkowska
*Staropolska*
38 27 Marta Niedziałkowska
39 32 Marta Niedziałkowska
* *Średniowiecze*
40 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania świętokrzyskie,
41 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania gnieźnieńskie,
42 29 Marta Niedziałkowska
43 29 Marta Niedziałkowska
> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
44 29 Marta Niedziałkowska
> Św. Augustyn, Wyznania
45 29 Marta Niedziałkowska
46 29 Marta Niedziałkowska
> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. 
47 30 Marta Niedziałkowska
48 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
49 29 Marta Niedziałkowska
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
50 29 Marta Niedziałkowska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, 
51 29 Marta Niedziałkowska
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
52 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
53 29 Marta Niedziałkowska
> Pieśń Sandomierzanina, 
54 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
55 29 Marta Niedziałkowska
> Satyra na chytrych kmieciów
56 29 Marta Niedziałkowska
> Skarga umierającego
57 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
58 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz Słoty o chlebowym stole
59 30 Marta Niedziałkowska
60 29 Marta Niedziałkowska
> Polska poezja świecka XV wieku
61 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
62 29 Marta Niedziałkowska
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
63 29 Marta Niedziałkowska
> Raj duszny
64 29 Marta Niedziałkowska
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
65 29 Marta Niedziałkowska
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
66 29 Marta Niedziałkowska
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą
67 29 Marta Niedziałkowska
68 32 Marta Niedziałkowska
* *Renesans*
69 31 Marta Niedziałkowska
> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
70 31 Marta Niedziałkowska
> F. Kallimach,
71 31 Marta Niedziałkowska
> M. Hussowski,
72 31 Marta Niedziałkowska
> Paweł z Krosna,
73 31 Marta Niedziałkowska
> J. Dantyszek,
74 31 Marta Niedziałkowska
> A. Krzycki,
75 31 Marta Niedziałkowska
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
76 31 Marta Niedziałkowska
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
77 31 Marta Niedziałkowska
> Konrad Celtis
78 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
79 31 Marta Niedziałkowska
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
80 31 Marta Niedziałkowska
> S. Orzechowski,
81 31 Marta Niedziałkowska
> M. Bielski,
82 31 Marta Niedziałkowska
> J. Kochanowski
83 31 Marta Niedziałkowska
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
84 31 Marta Niedziałkowska
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
85 31 Marta Niedziałkowska
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
86 31 Marta Niedziałkowska
> P. Skarga, Kazania sejmowe
87 31 Marta Niedziałkowska
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
88 31 Marta Niedziałkowska
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
89 31 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
90 31 Marta Niedziałkowska
> Wybór mów staropolskich
91 31 Marta Niedziałkowska
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
92 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
93 31 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
94 31 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
95 31 Marta Niedziałkowska
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis, 
96 29 Marta Niedziałkowska
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska
97 32 Marta Niedziałkowska
98 15 Marta Niedziałkowska
* *Barok*
99 1 Marta Niedziałkowska
> 
100 33 Marta Niedziałkowska
M. Sep Szarzynski
101 33 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
102 33 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
103 33 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
104 33 Marta Niedziałkowska
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
105 33 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
106 33 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
107 33 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
108 33 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
109 33 Marta Niedziałkowska
J. Ch. Pasek, Pamietniki
110 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
111 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
112 33 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
113 33 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki,
114 33 Marta Niedziałkowska
D. Naborowski,
115 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski,
116 33 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz,
117 33 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn,
118 33 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski,
119 33 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski,
120 33 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski,
121 33 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
122 33 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
123 33 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
124 33 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
125 4 Marta Niedziałkowska
126 1 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
127 1 Marta Niedziałkowska
128 1 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
129 1 Marta Niedziałkowska
130 1 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
131 1 Marta Niedziałkowska
132 1 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
133 1 Marta Niedziałkowska
134 1 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
135 1 Marta Niedziałkowska
136 1 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]