Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 5

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:30 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
[[Literatura starożytności]]
4 1 Marta Niedziałkowska
5 3 Marta Niedziałkowska
-Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba;-
6 3 Marta Niedziałkowska
-Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)-
7 3 Marta Niedziałkowska
+Homer, Iliada+
8 3 Marta Niedziałkowska
Homer, Odyseja
9 3 Marta Niedziałkowska
Wergiliusz, Eneida
10 3 Marta Niedziałkowska
Ajschylos, 
11 3 Marta Niedziałkowska
+Sofokles, Król Edyp+
12 3 Marta Niedziałkowska
Eurypides, Medea
13 3 Marta Niedziałkowska
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów
14 3 Marta Niedziałkowska
Owidiusz, Metamorfozy
15 1 Marta Niedziałkowska
Platon, Uczta
16 3 Marta Niedziałkowska
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
17 1 Marta Niedziałkowska
18 1 Marta Niedziałkowska
19 3 Marta Niedziałkowska
-Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)-
20 3 Marta Niedziałkowska
Św. Augustyn, Wyznania
21 1 Marta Niedziałkowska
22 4 Marta Niedziałkowska
[[Średniowiecze]]
23 1 Marta Niedziałkowska
24 3 Marta Niedziałkowska
Kazania świętokrzyskie,
25 3 Marta Niedziałkowska
Kazania gnieźnieńskie, 
26 3 Marta Niedziałkowska
-przekłady Biblii-
27 2 Marta Niedziałkowska
Anonim tzw. Gall, Kronika polska
28 2 Marta Niedziałkowska
29 2 Marta Niedziałkowska
30 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
31 2 Marta Niedziałkowska
32 3 Marta Niedziałkowska
Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543: 
33 3 Marta Niedziałkowska
F. Kallimach, 
34 3 Marta Niedziałkowska
M. Hussowski, 
35 3 Marta Niedziałkowska
Paweł z Krosna, 
36 3 Marta Niedziałkowska
J. Dantyszek, 
37 3 Marta Niedziałkowska
A. Krzycki, 
38 3 Marta Niedziałkowska
K. Janicjusz
39 2 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
40 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
41 3 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, 
42 3 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, 
43 3 Marta Niedziałkowska
S. Orzechowski,
44 3 Marta Niedziałkowska
M. Bielski, 
45 3 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
46 3 Marta Niedziałkowska
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; +Krótka rozprawa+; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
47 3 Marta Niedziałkowska
+A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej+
48 1 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
49 2 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, Kazania sejmowe
50 1 Marta Niedziałkowska
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
51 3 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
52 3 Marta Niedziałkowska
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
53 1 Marta Niedziałkowska
Wybór mów staropolskich
54 3 Marta Niedziałkowska
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
55 1 Marta Niedziałkowska
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,
56 1 Marta Niedziałkowska
57 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
58 2 Marta Niedziałkowska
59 3 Marta Niedziałkowska
+M. Sep Szarzynski+
60 3 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
61 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
62 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
63 3 Marta Niedziałkowska
+J. A. Morsztyn, Wybór poezji+
64 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
65 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
66 3 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, +Wiersze wybrane+, Ogrodu…, Moraliów, +Transakcja wojny chocimskiej+
67 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
68 3 Marta Niedziałkowska
+J. Ch. Pasek, Pamietniki+
69 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
70 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
71 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
72 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
73 3 Marta Niedziałkowska
+D. Naborowski+, 
74 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
75 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
76 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
77 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
78 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
79 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
80 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
81 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
82 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
83 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
84 2 Marta Niedziałkowska
85 2 Marta Niedziałkowska
86 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]
87 2 Marta Niedziałkowska
88 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
89 3 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
90 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
91 3 Marta Niedziałkowska
+Piesn o Rolandzie+ 
92 3 Marta Niedziałkowska
+Dzieje Tristana i Izoldy+ 
93 3 Marta Niedziałkowska
+F. Villon, Wielki testament+
94 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
95 3 Marta Niedziałkowska
+Dante Alighieri, Boska komedia+
96 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
97 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
98 3 Marta Niedziałkowska
+Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
99 3 Marta Niedziałkowska
+M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
100 3 Marta Niedziałkowska
+W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
101 3 Marta Niedziałkowska
+J. B. Racine, Fedra+
102 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
103 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
104 3 Marta Niedziałkowska
+François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+
105 3 Marta Niedziałkowska
+Michel de Montaigne, Próby+
106 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
107 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
108 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
109 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
110 3 Marta Niedziałkowska
+Blaise Pascal, Myśli+
111 3 Marta Niedziałkowska
+René Descartes, Rozprawa o metodzie+
112 1 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
113 3 Marta Niedziałkowska
+M. de La Fayette, Ksiena de Clèves+
114 3 Marta Niedziałkowska
+Pedro Calderon Barca, Życie snem,+