Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 6

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:34 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
[[Literatura starożytności]]
4 1 Marta Niedziałkowska
5 1 Marta Niedziałkowska
6 1 Marta Niedziałkowska
7 3 Marta Niedziałkowska
-Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)-
8 3 Marta Niedziałkowska
Św. Augustyn, Wyznania
9 1 Marta Niedziałkowska
10 4 Marta Niedziałkowska
[[Średniowiecze]]
11 1 Marta Niedziałkowska
12 3 Marta Niedziałkowska
Kazania świętokrzyskie,
13 3 Marta Niedziałkowska
Kazania gnieźnieńskie, 
14 3 Marta Niedziałkowska
-przekłady Biblii-
15 2 Marta Niedziałkowska
Anonim tzw. Gall, Kronika polska
16 2 Marta Niedziałkowska
17 2 Marta Niedziałkowska
18 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
19 2 Marta Niedziałkowska
20 3 Marta Niedziałkowska
Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543: 
21 3 Marta Niedziałkowska
F. Kallimach, 
22 3 Marta Niedziałkowska
M. Hussowski, 
23 3 Marta Niedziałkowska
Paweł z Krosna, 
24 3 Marta Niedziałkowska
J. Dantyszek, 
25 3 Marta Niedziałkowska
A. Krzycki, 
26 3 Marta Niedziałkowska
K. Janicjusz
27 2 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
28 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
29 3 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, 
30 3 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, 
31 3 Marta Niedziałkowska
S. Orzechowski,
32 3 Marta Niedziałkowska
M. Bielski, 
33 3 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
34 3 Marta Niedziałkowska
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; +Krótka rozprawa+; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
35 3 Marta Niedziałkowska
+A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej+
36 1 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
37 2 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, Kazania sejmowe
38 1 Marta Niedziałkowska
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
39 3 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
40 3 Marta Niedziałkowska
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
41 1 Marta Niedziałkowska
Wybór mów staropolskich
42 3 Marta Niedziałkowska
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
43 1 Marta Niedziałkowska
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,
44 1 Marta Niedziałkowska
45 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
46 2 Marta Niedziałkowska
47 3 Marta Niedziałkowska
+M. Sep Szarzynski+
48 3 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
49 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
50 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
51 3 Marta Niedziałkowska
+J. A. Morsztyn, Wybór poezji+
52 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
53 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
54 3 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, +Wiersze wybrane+, Ogrodu…, Moraliów, +Transakcja wojny chocimskiej+
55 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
56 3 Marta Niedziałkowska
+J. Ch. Pasek, Pamietniki+
57 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
58 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
59 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
60 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
61 3 Marta Niedziałkowska
+D. Naborowski+, 
62 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
63 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
64 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
65 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
66 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
67 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
68 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
69 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
70 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
71 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
72 2 Marta Niedziałkowska
73 2 Marta Niedziałkowska
74 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]
75 2 Marta Niedziałkowska
76 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
77 3 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
78 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
79 3 Marta Niedziałkowska
+Piesn o Rolandzie+ 
80 3 Marta Niedziałkowska
+Dzieje Tristana i Izoldy+ 
81 3 Marta Niedziałkowska
+F. Villon, Wielki testament+
82 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
83 3 Marta Niedziałkowska
+Dante Alighieri, Boska komedia+
84 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
85 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
86 3 Marta Niedziałkowska
+Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
87 3 Marta Niedziałkowska
+M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
88 3 Marta Niedziałkowska
+W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
89 3 Marta Niedziałkowska
+J. B. Racine, Fedra+
90 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
91 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
92 3 Marta Niedziałkowska
+François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+
93 3 Marta Niedziałkowska
+Michel de Montaigne, Próby+
94 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
95 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
96 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
97 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
98 3 Marta Niedziałkowska
+Blaise Pascal, Myśli+
99 3 Marta Niedziałkowska
+René Descartes, Rozprawa o metodzie+
100 1 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
101 3 Marta Niedziałkowska
+M. de La Fayette, Ksiena de Clèves+
102 3 Marta Niedziałkowska
+Pedro Calderon Barca, Życie snem,+