Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 7

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:34 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
[[Literatura starożytności]]
4 1 Marta Niedziałkowska
5 4 Marta Niedziałkowska
[[Średniowiecze]]
6 1 Marta Niedziałkowska
7 3 Marta Niedziałkowska
Kazania świętokrzyskie,
8 3 Marta Niedziałkowska
Kazania gnieźnieńskie, 
9 3 Marta Niedziałkowska
-przekłady Biblii-
10 2 Marta Niedziałkowska
Anonim tzw. Gall, Kronika polska
11 2 Marta Niedziałkowska
12 2 Marta Niedziałkowska
13 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
14 2 Marta Niedziałkowska
15 3 Marta Niedziałkowska
Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543: 
16 3 Marta Niedziałkowska
F. Kallimach, 
17 3 Marta Niedziałkowska
M. Hussowski, 
18 3 Marta Niedziałkowska
Paweł z Krosna, 
19 3 Marta Niedziałkowska
J. Dantyszek, 
20 3 Marta Niedziałkowska
A. Krzycki, 
21 3 Marta Niedziałkowska
K. Janicjusz
22 2 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
23 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
24 3 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, 
25 3 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, 
26 3 Marta Niedziałkowska
S. Orzechowski,
27 3 Marta Niedziałkowska
M. Bielski, 
28 3 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
29 3 Marta Niedziałkowska
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; +Krótka rozprawa+; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
30 3 Marta Niedziałkowska
+A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej+
31 1 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
32 2 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, Kazania sejmowe
33 1 Marta Niedziałkowska
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
34 3 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
35 3 Marta Niedziałkowska
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
36 1 Marta Niedziałkowska
Wybór mów staropolskich
37 3 Marta Niedziałkowska
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
38 1 Marta Niedziałkowska
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,
39 1 Marta Niedziałkowska
40 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
41 2 Marta Niedziałkowska
42 3 Marta Niedziałkowska
+M. Sep Szarzynski+
43 3 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
44 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
45 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
46 3 Marta Niedziałkowska
+J. A. Morsztyn, Wybór poezji+
47 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
48 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
49 3 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, +Wiersze wybrane+, Ogrodu…, Moraliów, +Transakcja wojny chocimskiej+
50 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
51 3 Marta Niedziałkowska
+J. Ch. Pasek, Pamietniki+
52 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
53 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
54 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
55 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
56 3 Marta Niedziałkowska
+D. Naborowski+, 
57 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
58 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
59 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
60 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
61 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
62 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
63 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
64 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
65 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
66 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
67 2 Marta Niedziałkowska
68 2 Marta Niedziałkowska
69 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]
70 2 Marta Niedziałkowska
71 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
72 3 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
73 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
74 3 Marta Niedziałkowska
+Piesn o Rolandzie+ 
75 3 Marta Niedziałkowska
+Dzieje Tristana i Izoldy+ 
76 3 Marta Niedziałkowska
+F. Villon, Wielki testament+
77 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
78 3 Marta Niedziałkowska
+Dante Alighieri, Boska komedia+
79 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
80 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
81 3 Marta Niedziałkowska
+Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
82 3 Marta Niedziałkowska
+M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
83 3 Marta Niedziałkowska
+W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
84 3 Marta Niedziałkowska
+J. B. Racine, Fedra+
85 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
86 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
87 3 Marta Niedziałkowska
+François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+
88 3 Marta Niedziałkowska
+Michel de Montaigne, Próby+
89 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
90 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
91 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
92 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
93 3 Marta Niedziałkowska
+Blaise Pascal, Myśli+
94 3 Marta Niedziałkowska
+René Descartes, Rozprawa o metodzie+
95 1 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
96 3 Marta Niedziałkowska
+M. de La Fayette, Ksiena de Clèves+
97 3 Marta Niedziałkowska
+Pedro Calderon Barca, Życie snem,+