Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 8

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:35 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
[[Literatura starożytności]]
4 1 Marta Niedziałkowska
5 4 Marta Niedziałkowska
[[Średniowiecze]]
6 1 Marta Niedziałkowska
7 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
8 2 Marta Niedziałkowska
9 3 Marta Niedziałkowska
Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543: 
10 3 Marta Niedziałkowska
F. Kallimach, 
11 3 Marta Niedziałkowska
M. Hussowski, 
12 3 Marta Niedziałkowska
Paweł z Krosna, 
13 3 Marta Niedziałkowska
J. Dantyszek, 
14 3 Marta Niedziałkowska
A. Krzycki, 
15 3 Marta Niedziałkowska
K. Janicjusz
16 2 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
17 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
18 3 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, 
19 3 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, 
20 3 Marta Niedziałkowska
S. Orzechowski,
21 3 Marta Niedziałkowska
M. Bielski, 
22 3 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
23 3 Marta Niedziałkowska
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; +Krótka rozprawa+; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
24 3 Marta Niedziałkowska
+A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej+
25 1 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
26 2 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, Kazania sejmowe
27 1 Marta Niedziałkowska
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
28 3 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
29 3 Marta Niedziałkowska
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
30 1 Marta Niedziałkowska
Wybór mów staropolskich
31 3 Marta Niedziałkowska
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
32 1 Marta Niedziałkowska
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,
33 1 Marta Niedziałkowska
34 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
35 2 Marta Niedziałkowska
36 3 Marta Niedziałkowska
+M. Sep Szarzynski+
37 3 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
38 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
39 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
40 3 Marta Niedziałkowska
+J. A. Morsztyn, Wybór poezji+
41 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
42 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
43 3 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, +Wiersze wybrane+, Ogrodu…, Moraliów, +Transakcja wojny chocimskiej+
44 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
45 3 Marta Niedziałkowska
+J. Ch. Pasek, Pamietniki+
46 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
47 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
48 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
49 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
50 3 Marta Niedziałkowska
+D. Naborowski+, 
51 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
52 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
53 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
54 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
55 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
56 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
57 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
58 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
59 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
60 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
61 2 Marta Niedziałkowska
62 2 Marta Niedziałkowska
63 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]
64 2 Marta Niedziałkowska
65 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
66 3 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
67 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
68 3 Marta Niedziałkowska
+Piesn o Rolandzie+ 
69 3 Marta Niedziałkowska
+Dzieje Tristana i Izoldy+ 
70 3 Marta Niedziałkowska
+F. Villon, Wielki testament+
71 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
72 3 Marta Niedziałkowska
+Dante Alighieri, Boska komedia+
73 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
74 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
75 3 Marta Niedziałkowska
+Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
76 3 Marta Niedziałkowska
+M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
77 3 Marta Niedziałkowska
+W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
78 3 Marta Niedziałkowska
+J. B. Racine, Fedra+
79 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
80 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
81 3 Marta Niedziałkowska
+François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+
82 3 Marta Niedziałkowska
+Michel de Montaigne, Próby+
83 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
84 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
85 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
86 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
87 3 Marta Niedziałkowska
+Blaise Pascal, Myśli+
88 3 Marta Niedziałkowska
+René Descartes, Rozprawa o metodzie+
89 1 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
90 3 Marta Niedziałkowska
+M. de La Fayette, Ksiena de Clèves+
91 3 Marta Niedziałkowska
+Pedro Calderon Barca, Życie snem,+