Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 9

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:36 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
[[Literatura starożytności]]
4 1 Marta Niedziałkowska
5 4 Marta Niedziałkowska
[[Średniowiecze]]
6 1 Marta Niedziałkowska
7 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
8 2 Marta Niedziałkowska
9 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
10 2 Marta Niedziałkowska
11 3 Marta Niedziałkowska
+M. Sep Szarzynski+
12 3 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
13 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
14 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
15 3 Marta Niedziałkowska
+J. A. Morsztyn, Wybór poezji+
16 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
17 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
18 3 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, +Wiersze wybrane+, Ogrodu…, Moraliów, +Transakcja wojny chocimskiej+
19 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
20 3 Marta Niedziałkowska
+J. Ch. Pasek, Pamietniki+
21 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
22 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
23 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
24 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
25 3 Marta Niedziałkowska
+D. Naborowski+, 
26 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
27 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
28 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
29 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
30 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
31 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
32 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
33 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
34 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
35 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
36 2 Marta Niedziałkowska
37 2 Marta Niedziałkowska
38 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]
39 2 Marta Niedziałkowska
40 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
41 3 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
42 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
43 3 Marta Niedziałkowska
+Piesn o Rolandzie+ 
44 3 Marta Niedziałkowska
+Dzieje Tristana i Izoldy+ 
45 3 Marta Niedziałkowska
+F. Villon, Wielki testament+
46 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
47 3 Marta Niedziałkowska
+Dante Alighieri, Boska komedia+
48 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
49 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
50 3 Marta Niedziałkowska
+Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
51 3 Marta Niedziałkowska
+M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
52 3 Marta Niedziałkowska
+W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
53 3 Marta Niedziałkowska
+J. B. Racine, Fedra+
54 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
55 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
56 3 Marta Niedziałkowska
+François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+
57 3 Marta Niedziałkowska
+Michel de Montaigne, Próby+
58 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
59 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
60 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
61 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
62 3 Marta Niedziałkowska
+Blaise Pascal, Myśli+
63 3 Marta Niedziałkowska
+René Descartes, Rozprawa o metodzie+
64 1 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
65 3 Marta Niedziałkowska
+M. de La Fayette, Ksiena de Clèves+
66 3 Marta Niedziałkowska
+Pedro Calderon Barca, Życie snem,+