Project

General

Profile

Bogactwo

Motyw przewidziany do wskazywania nie tylko rozmaitych opisów bogactwa (zwykle przeciwstawianego biedzie), ale także wypowiedzi traktujących o tym, w jaki sposób różne postacie wyobrażają sobie bycie bogatym, co myślą o tym stanie (zwykle określanym jako błogi lub przeklęty) oraz o konsekwencjach zażywania bogactwa (które może np. łatwo prowadzić do pychy).