Project

General

Profile

Bieda

Użycie tego motywu jest dość oczywiste: przy znamiennych opisach biedy, charakterystyce ludzi biednych oraz dla wskazania ogólniejszych refleksji na temat tego, czym jest bieda i w jaki sposób kształtuje los i kondycję ludzką.
Warto zauważyć, że, o ile tradycyjnie zwykło się łączyć ze stanem bogactwa zagrożenie duchowym marazmem i moralnym upadkiem, o tyle bieda miała dawać możliwość duchowego rozwoju np. w przypadku franciszkańskiego ideału życia świętego ubóstwo było czynnikiem pożądanym.
W literaturze można wskazać zarówno przykłady potwierdzające to przekonanie, jak również przeczące mu.