Project

General

Profile

Czemu służy korekta

Ideą naczelną przyświecającą robieniu korekty jest poprawienie błędów OCR (mechanizmu przekształcającego zdjęcia poszczególnych stron utworu, a więc skany - w tekst, który można edytować) tak, aby uzyskać tekst podstawowy do dalszego opracowywania - zgodny ze źródłem.

Ponieważ naszym celem nie jest odzwierciedlenie składu właściwego dla papierowej wersji książki, podczas korekty należy likwidować:

  • numery stron;
  • entery w akapicie wynikające ze składu papierowej książki (w wersji po korekcie jeden akapit = jeden wers);
  • tzw. żywą paginę (czyli informację drukowaną u góry strony nad tekstem - to zwykle tytuł dzieła lub rozdziału);
  • numerację wersów.

Trzeba pamiętać o pozostawieniu numerów rozdziałów oraz wszystkich innych nagłówków pojawiających się w tekście. Nigdy nie należy likwidować myślników dialogowych.

UWAGA! Na etapie korekty nie wprowadzamy uwspółcześnień - nie zmieniamy interpunkcji i ortografii. Jedyne zmiany, jakie możemy wprowadzić, to poprawienie tzw. błędów źródła.