Project

General

Profile

Dodatkowe metadane » History » Version 2

« Previous - Version 2/6 (diff) - Next » - Current version
Radek Czajka, 05/12/2022 03:14 PM


Dodatkowe metadane

Skład przypisów jako końcowe

W przypadku gdy dokument zawiera bardzo długie przypisy, w metadanych można zanaczyć, że w plikach wynikowych przypisy powinny być składane jako końcowe (a nie dolne):

<endnotes>true</endnotes>

Kategoria dla Legimi

Zgodnie z nazwą w Legimi;

<category.legimi>Nazwa kategorii</category.legimi>