Project

General

Profile

Edytor HTML

Widok pozwala na podgląd tagowanego tekstu oraz na jego wydrukowanie. Utwór tak właśnie będzie wyglądał na stronie Wolnych Lektur.

Jeśli tekst nie jest otagowany lub jest otagowany z błędami w edytorze xml, to w tym edytorze pojawia się komunikat o błędzie. Jeśli tagowanie jest poprawne, komunikat o błędzie znika i tekst wyświetla się sformatowany w edytorze wizualnym (html).

W edytorze można poprawiać tekst na etapie korekty i uwspółcześnień porównując go ze skanem źródła w galerii skanów. Aby poprawić literówkę, należy edytować dany element tekstu (nagłówek, akapit, strofa), a później zapisać zmiany.

W edytorze HTML można również wprowadzać przypisy, motywy i referencje.

Aby wstawić przypis, należy zaznaczyć wybrany fragment tekstu a następnie wybrać przycisk Wstaw przypis. Wybrane słowo (definiendum) zostaje od razu odpowiednio otagowane, należy tylko dopisać definicję, wyjaśnienie (definiens). Motyw oznacza się zaznaczając wybrany fragment tekstu i klikając w przycisk Wstaw motyw.