Project

General

Profile

Uwspółcześnienia

Teksty źródłowe, na podstawie których przygotowujemy cyfrowe wydania książek na Wolnych Lekturach, to z konieczności (tj. ze względu na wymogi prawa autorskiego) stare wydania. Musimy więc niejako powtórnie wykonać pracę kilku pokoleń wydawców i odpowiednio uwspółcześnić tekst.

  1. Co uwspółcześniamy?
  2. Schemat notatki edytorskiej o uwspółcześnieniach
  3. Przykładowa notatka edytorska o uwspółcześnieniach

Uwspółcześnienia - jak to zrobić na platformie?