Project

General

Profile

Kończenie pracy z dokumentem

Jeśli praca nad daną wersją utworu jest skończona, należy zapisać dokument.

W formularzu zawsze trzeba opisać zmiany, jakie zostały naniesione oraz zaznaczyć nad jaką wersją pracowaliśmy - w historii pliku będzie widoczny opis wersji i notatka redaktora.
Niezalogowany użytkownik zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych.

Zalogowany użytkownik nie musi pozostawiać danych kontaktowych.

Po zakończeniu danego etapu pracy status utworu zmienia się na platformie redakcyjnej automatycznie na kolejną wersję.

Jeśli po skończeniu pracy użytkownik nie chce dalej zajmować się tekstem, należy przypisać zadanie do "nikt". Wtedy inny redaktor może przypisać sobie zadanie, a po statusie zadania, będzie wiedział, jaką prace należy wykonać.

Jeśli z jakiejś przyczyny połączenie internetowe zostanie przerwane, to należy skopiować kod xml do jakiegokolwiek edytora tekstu na komputerze i wkleić go z powrotem na platformę, jak pojawi się połączenie z serwerem. Następnie należy zapisać dokument.