Project

General

Profile

Wersjonowanie plików

0.0 - autokorekta wersji bibliotecznej, wprowadzenie kodowania symbolicznego oraz dostosowanie tekstu do zasad interpunkcyjnych obowiązujących w wydawnictwie WL, przygotowywanie wersji do otagowania, stworzenie Dublin Core.

0.1 - otagowanie utworu, sprawdzenie poprawności otagowania (przejrzenie całości pod tym kątem), opisanie problematycznych miejsc w tagach <uwaga> do wiadomości redaktora merytorycznego i innych osób pracujących nad utworem.

0.2 - korekta tekstu ze skanami źródła, porównanie podejrzanych miejsc z innymi wydaniami i ew. wskazanie błędów źródła (notatka o nich), sprawdzenie korekty (przejrzenie całości tekstu pod tym kątem), ew. opisanie problematycznych miejsc w tagach uwaga do wiadomości redaktora technicznego.

0.2+ - uwspółcześnienia w dawnych wydaniach tłumaczeń, w których pomijany jest aspekt zgodności ze źródłem [wersja opcjonalna, rzadko powstająca]

0.3 - redakcja (uzgodnienie ze standardami WL) i sprawdzenie przypisów źródła

0.4 - uwspółcześnienia, notatka redaktorska o dokonanych zmianach

0.5 - dodanie przypisów edytorskich, sprawdzenie pod kątem zgodności przypisów ze standardami WL

0.6 - dodanie motywów

Sprawdzenie całościowe i ostateczna redakcja merytoryczna tekstu, nota redaktorska.

1.0 - sprawdzenie tekstu ze źródłem, ostateczna redakcja techniczna utworu, wycięcie wszystkich tagów <uwaga>, opublikowanie utworu

1.1 - wersja z drobnymi zmianami natury technicznej ewentualnie po dodaniu przypisów i motywów, jeśli przy pierwszej publikacji zostały pominięte

2.0 - nowe wydanie po kolejnej redakcji merytorycznej, koniecznej do przeprowadzenia z powodu wielu zmian wprowadzonych przez wolontariuszy