Project

General

Profile

Nota redaktorska

W nocie czytelnik może znaleźć informację o zmianach, jakie zostały naniesione w trakcie redakcji literackiej na etapie korekty (poprawione błędy źródła) i uwspółcześnień.

Pole między tagami <nota_red>...</nota_red> może być formatowane jako tekst wieloakapitowy, oznaczony tagami <akap>...</akap> zgodnie z zasadami składu w redakcji Wolnych Lektur. Nie można natomiast dodawać w nocie redaktorskiej przypisów ani motywów.

(W notatce redaktorskiej nie musimy wpisywać wszystkich przykładów danego typu zmiany, wystarczy 1-2, np. piszemy: "tem - tym, bladem - bladym itp." - wtedy wiadomo, że następne zaimki i przymiotniki w Msc. i N. lp też zostały poprawione z -em na -ym. Wpisujemy tam natomiast każdą zmianę leksykalną.)

Przykładowa notatki edytorska o uwspółcześnieniach

  1. przykładowa notatka
  2. komentarz do przykładowej notatki

Przykłady not redaktorskich w utworach opublikowanych:

Cyprian Kamil Norwid, Noc tysiączna druga:

w edytorze wizualnym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/norwid__noc_tysiaczna_druga/#VisualPerspective
w kodzie źródłowym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/norwid__noc_tysiaczna_druga/#CodeMirrorPerspective

William Makepeace Thackeray, Pierścień i róża:

w edytorze wizualnym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/thackeray__pierscien_i_roza/poczatek/#VisualPerspective
w kodzie źródłowym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/thackeray__pierscien_i_roza/poczatek/#CodeMirrorPerspective

William Shakespeare, Poskromienie złośnicy:

w edytorze wizualnym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/shakespeare_poskromienie_zlosnicy/poczatek/#VisualPerspective
w kodzie źródłowym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/shakespeare_poskromienie_zlosnicy/poczatek/#CodeMirrorPerspective

Wiktor Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka:

w edytorze wizualnym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/gomulicki__wspomnienia_niebieskiego_mundurka/poczatek/#VisualPerspective
w kodzie źródłowym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/gomulicki__wspomnienia_niebieskiego_mundurka/poczatek/#CodeMirrorPerspective

Montesquieu, Listy perskie:

w edytorze wizualnym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/montesquieu-listy-perskie/#VisualPerspective
w kodzie źródłowym: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/montesquieu-listy-perskie/#CodeMirrorPerspective