Project

General

Profile

Kodowanie symboliczne interpunkcji

Oprócz tagów składu, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania się tekstu na stronie internetowej, przyjęliśmy następujące zasady zapisu znaków interpunkcyjnych. Należy je wprowadzić na etapie wersji 0.0 przy użyciu przycisków do autokorekty na platformie redakcyjnej oraz zaznajomić się z nimi, by nie zmieniać ich na etapie korekty:

Cudzysłowy:

 • , , (2 przecinki) docelowo na stronie internetowej: „ (polski cudzysłów otwierający)
 • " (cudzysłów prosty) docelowo na stronie internetowej: ” (polski cudzysłów zamykający)
 • » tekst « (cudzysłowy ostrokątne niemieckie) docelowo na stronie internetowej: » tekst «
  Stosowane jako cudzysłowy drugiego stopnia, w przypadku cytatu w cytacie.
 • « tekst » (cudzysłowy ostrokątne francuskie)docelowo na stronie internetowej: « tekst »
  Stosowane przy cytowaniach w utworach poetyckich.

Wielokropek:

 • ... (3 kropki) docelowo na stronie internetowej: … (wielokropek)

Apostrof:

 • ' (apostrof prosty) docelowo na stronie internetowej: ’ (apostrof)

Pauzy:

 • --- (3 dywizy: hyphen) docelowo na stronie internetowej: — (pauza: m-dash)
  Stosowane jako myślnik np. dialogowy.
 • -- (2 dywizy: hyphen) docelowo na stronie internetowej: – lub -
  Stosowane w przedziałach liczbowych lub czasowych wedle uznania i stosownie do używanego fontu: kreska matematyczna lub półpauza n-dash lub dywiz hyphen.
 • - (dywiz) docelowo na stronie internetowej: - (łącznik)
  Stosowany jako łącznik/znak międzywyrazowy.