Project

General

Profile

Tagowanie utworu (wersja 0.1)

Omówione w tym miejscu czynności wchodzą w zakres wersji 0.1. O wersjach utworów można przeczytać w rozdziale Szczegółowy opis cyklu życia utworu.

Tagi języka WL XML są znacznikami służącymi do oznaczania fragmentu tekstu, zgodnie z jego funkcją w utworze, zostały podzielone ze względu na strukturę tekstu.

Wszystkie niżej wymienione elementy tekstu występują we wszystkich rodzajach literackich.
Redagując utwór pisany prozą używa się stylów akapitowych, a poezję taguje się strofami i wersami.
Rodzajem, który ma odrębne tagi, nie mające zastosowania w liryce i epice, jest dramat (tagi do dramatu zostały omówione niżej).

Skład dramatu

Zasadniczo skład dramatu różni się od składu innych rodzajów tekstu, uwzględnieniem takich elementów jak lista osób, didaskalia, nagłówki scen, aktów, kwestii.
Na tej stronie zgromadzono informacje dotyczące tagów składu, które są niezbędne do pracy nad dramatem a mogą umknąć w informacjach powyżej (podział tagów ze względu na strukturę tekstu).
Należy jednak mieć na uwadze, że w strukturze dramatu mogą wystąpić elementy wspólne dla tekstów epickich i lirycznych, np.: motto, nota, dedykacja.
Nie zmienia się również skład przypisów, wyróżnień czy słów obcych.

Kwestie dramatu mogą być składane z uwzględnieniem strof - przykład: Wesele St. Wyspiańskiego

bądź wersów ujmowanych w tagi akapitowe - przykład: Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej