Project

General

Profile

Style akapitowe oraz strofy i wersy

Tagi akapitowe przydatne są przy pracy nad utworami pisanymi prozą - na pasku narzędziowym pod przyciskiem "Akapity". Strofy i wersy stosuje się w przypadku liryki. Na pasku narzędziowym znajdziemy je pod przyciskiem "Wersy".