Project

General

Profile

Tagi wyrównujące wers do prawej

Wyrównuje wers do prawej krawędzi strony. Najczęściej stosowany w poezji.

<wers_do_prawej>tekst, który chcemy wyrównać</wers_do_prawej>

Przykład:

  <strofa>Anioł ognisty --- mój anioł lewy/
  <wers_do_prawej>Poruszył dawną miłości strunę.</wers_do_prawej>/
  Z tobą! o! z tobą, gdzie białe mewy,/
  <wers_do_prawej>Z tobą w podśnieżną sybirską trunę,</wers_do_prawej>/
  Gdzie wiatry wyją tak jak hyjeny,/
  Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny.
  </strofa>