Project

General

Profile

Tagi stylów tekstu głównego - nagłówki

Są to tagi stylów nagłówków. Na pasku narzędziowym są dostępne pod przyciskiem "Nagłówki"

W języku znacznikowym WL XML nie istnieje znacznik podziału wiersza tekstu. Jedyny wyjątek stanowi stosowanie ukośnika ("/") wewnątrz pary <strofa> i </strofa> do oddzielania wersów w utworze poetyckim. Poza składem bloków strof tekst traktujemy jako ciągły zapis, podzielony jedynie semantycznie na różnego rodzaju nagłówki oraz bloki.
Nagłówki funkcjonują podobnie jak akapity: stanowią elementy blokowe, które zawierają bezpośrednio tekst. Wewnątrz nagłówków możemy więc używać znaczników znakowych: <slowo_obce>, <tytul dziela> lub <wyroznienie>, ale nie umieszczamy wewnątrz nich innych bloków, takich jak jak akapit lub strofa.

Z tego powodu typografię źródła:

ROZDZIAŁ I.
O PSZCZÓŁKACH I MOTYLKACH

znakujemy jako:

  <naglowek_rozdzial>ROZDZIAŁ I.
  O PSZCZÓŁKACH I MOTYLKACH</naglowek_rozdzial>
albo też równoważnym zapisem:
  <naglowek_rozdzial>ROZDZIAŁ I. O PSZCZÓŁKACH I MOTYLKACH</naglowek_rozdzial>
czyli bez łamania wiersza nagłówka.