Project

General

Profile

Elementy początkowe

Są to elementy znajdujące się na początku lub na końcu tekstu (niektóre mogą być tagami stylów wieloakapitowych bądź wielostrofowych). Występują we wszystkich utworach. Na pasku narzędziowym znajdują się pod przyciskiem "Elementy początkowe".

Elementy występujące tylko w dramacie