Project

General

Profile

Szczegółowy opis cyklu życia utworu

Odbiór utworu z serwera współpracujących bibliotek lub skanowanie książek w pracowni digitalizacji Wolnych Lektur i zamieszczenie plików na serwerze fundacyjnym.

Zamieszczenie plików txt i skanów źródła na platformie redakcyjnej

Autokorekta plików tekstowych (wersja 0.0) szczegóły

Otagowanie utworu (wersja 0.1) szczegóły

Korekta tekstu ze skanami źródła (wersja 0.2) szczegóły

Redakcja i sprawdzenie przypisów źródła, (wersja 0.3) szczegóły

Możliwość publikacji pierwszej wersji stabilnej w serwisie Wolne Lektury.

opcjonalnie:

Uwspółcześnienia (wersja 0.4) szczegóły

Dodanie przypisów edytorskich (wersja 0.5), druga wersja stabilna - możliwość publikacji.

Dodanie motywów (wersja 0.6), trzecia wersja stabilna - możliwość publikacji.

Sprawdzenie całościowe i ostateczna redakcja merytoryczna tekstu, nota redaktorska

Sprawdzenie tagowania tekstu ze źródłem, ostateczna redakcja techniczna utworu, (wersja 1.0) szczegóły

W przypadku wersji dwujęzycznych sprawdzenie składu obu wersji. szczegóły

Publikacja utworu (wersja 1.0) na stronie WL

Dalsze dodawanie przypisów edytorskich oraz motywów, wprowadzanie dalszych poprawek - jeśli zostały przeoczone we wcześniejszych etapach.