Project

General

Profile

Wersje dwujęzyczne tekstów

W przypadku publikacji drugiej wersji językowej tekstu, który już mamy na Wolnych Lekturach, należy sprawdzić spójność obu tekstów pod względem technicznym. W szczególności chodzi o:

- nagłówki aktów, scen, osób wypowiadających kwestie w dramatach - zawsze piszemy wersalikami,
- należy sprawdzić spójność nagłówków w obu wersjach językowych – czy jest ich tyle samo i czy znajdują się w tych samych miejscach,
- w obu wersjach językowych separatory (linie, gwiazdki, dodatkowe światła) powinny być ujednolicone,
- w przypadku, kiedy w jednej z wersji językowych na początku znajduje się np. przedmowa lub wstęp od tłumacza, należy ocenić czy można przenieść ten fragment na koniec tekstu i zatytułować go np. Wstęp od tłumacza do wydania zródłowego z 1856 r. Zabieg ten ma ułatwić poruszanie się czytelnikowi jednocześnie po obu wersjach językowych.
- jeżeli w tekście jest motto lub dedykacja należy sprawdzić czy w obu wersjach językowych znajdują się w tym samym miejscu,
- jeżeli publikujemy zbiór opowiadań lub powieść w kilku tomach w obu wersjach językowych powinno to być spójne,
- w przypadku publikacji zbiorów opowiadań należy stworzyć dla nich dzieło nadrzędne,
- na etapie ostatecznej redakcji technicznej w metadanych w polu <dc:relation.isVariantOf xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">...</dc:relation.isVariantOf> należy podać odnośnik do innej wersji językowej na Wolnych Lekturach.